Flis, M., & Rataj, B. (2017). Szkody łowieckie – nowe podejście do problemu. Wieś I Rolnictwo, (1 (174), 149–161. https://doi.org/10.53098/wir012017/07