Kozera, A. (2017). Problem zadłużenia gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego. Wieś I Rolnictwo, (1 (174), 75–97. https://doi.org/10.53098/wir012017/04