Pastusiak, R., Jasiniak, M., Stawska, J., & Soliwoda, M. (2017). Znaczenie dochodów pozarolniczych w gospodarstwach rolnych Kanady i USA. Wieś I Rolnictwo, (1 (174), 49–74. https://doi.org/10.53098/wir012017/03