Bański, J. (2017). Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej. Wieś I Rolnictwo, (1 (174), 7–22. https://doi.org/10.53098/wir012017/01