Wieruszewska, M. (2016). Rural Landscape as a Value of Cultural Heritage [Krajobraz wiejski jako wartość dziedzictwa kulturowego]. Wieś I Rolnictwo, (4 (173), 179–194. https://doi.org/10.53098/wir042016/10