Bukraba-Rylska, I. (2016). Research on Rural Culture. Paradigm Shifts [Badania nad kulturą wsi. Zmiany paradygmatu]. Wieś I Rolnictwo, (4 (173), 163–178. https://doi.org/10.53098/wir042016/09