Śpiewak, R. (2016). The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny proces definiowania wysokiej jakości żywności w świetle opinii członków polskich kooperatyw spożywczych]. Wieś I Rolnictwo, (4 (173), 123–139. https://doi.org/10.53098/wir042016/07