Szafraniec, K., & Szymborski, P. (2016). Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych]. Wieś I Rolnictwo, (4 (173), 101–121. https://doi.org/10.53098/wir042016/06