Krupin, V. (2016). Restructuring of the Rural Economy in Ukraine: Undergoing Processes and New Directions [Restrukturyzacja gospodarki wiejskiej Ukrainy: zachodzące procesy i nowe kierunki]. Wieś I Rolnictwo, (4 (173), 65–79. https://doi.org/10.53098/wir042016/04