Kłodziński, M., & Zarębski, P. (2016). Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich]. Wieś I Rolnictwo, (4 (173), 49–64. https://doi.org/10.53098/wir042016/03