Stanny, M., Rosner, A., & Kozdroń, E. (2016). Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce]. Wieś I Rolnictwo, (4 (173), 29–47. https://doi.org/10.53098/wir042016/02