Zawalińska, K., Ciechomska, A., & Jendrzejewski, B. (2016). Challenges for Modelling CAP 2014–2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 w modelach równowagi ogólnej]. Wieś I Rolnictwo, (4 (173), 9–28. https://doi.org/10.53098/wir042016/01