Zajda, K. (2016). Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży wiejskiej w procesie innowacji społecznych. Wieś I Rolnictwo, (3 (172), 111–127. https://doi.org/10.53098/wir032016/05