Guzal-Dec, D., & Zwolińska-Ligaj, M. (2016). Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?. Wieś I Rolnictwo, (3 (172), 87–109. https://doi.org/10.53098/wir032016/04