Malak-Rawlikowska, A., & Milczarek-Andrzejewska, D. (2016). Relacje rolników z dostawcami środków produkcji – na przykładzie sektora mleczarskiego w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (2 (171), 159–172. https://doi.org/10.53098/wir022016/07