Rosner, A., Frenkel, I., & Stanny, M. (2016). Pamięci Profesora Paolo Santacroce (9 IV 1945–15 VI 2016). Wieś I Rolnictwo, (2 (171), 7–10. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/615