Sawicka, Z., & Fogel, P. (2016). Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie. Wieś I Rolnictwo, (1 (170), 165–185. https://doi.org/10.53098/wir012016/09