Błąd, M. (2008). Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania. Wieś I Rolnictwo, (1 (138), 104–123. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/61