Źróbek-Różańska, A., & Zysk, E. (2015). Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (4 (169), 123–137. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/599