Halamska, M. (2015). Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”. Wieś I Rolnictwo, (4 (169), 47–64. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/594