Podgórski, B., & Świętochowski, L. (2015). Gospodarowanie przez ANR Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wieś I Rolnictwo, (3 (168), 157–172. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/589