Zawalińska, K., Wilkin, J., & Milczarek-Andrzejewska, D. (2015). „Rolnictwo we wzajemnie połączonym świecie” – relacja z 29 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (IAAE) w Mediolanie. Wieś I Rolnictwo, (3 (168), 147–155. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/588