Cent, J., Grodzińska-Jurczak, M., Pietrzyk-Kaszyńska, A., & Gutowska, J. (2015). Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju wsi – aktualne wyzwania i konflikty. Wieś I Rolnictwo, (3 (168), 91–106. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/584