Zarębski, P. (2015). Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw. Wieś I Rolnictwo, (3 (168), 63–77. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/582