Błąd, M. (2015). Społeczno-polityczny kontekst reform agrarnych II Rzeczpospolitej. Wieś I Rolnictwo, (2 (167), 193–203. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/576