Kołodziejczak, M. (2015). Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej. Wieś I Rolnictwo, (2 (167), 169–192. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/575