Heffner, K. (2015). Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (2 (167), 83–103. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/570