Stanny, M., & Frenkel, I. (2015). Prof. dr hab. Andrzej Rosner. Wieś I Rolnictwo, (2 (167), 7–9. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/565