Karnafel-Wyka, E. (2015). Mobilność zawodowa kobiet wiejskich: inicjatywy i działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wieś I Rolnictwo, (1.2 (166.2), 177–184. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/564