Domaradzka, A. (2015). Recenzja książki Ilony Matysiak Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny. Wieś I Rolnictwo, (1.2 (166.2), 163–166. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/561