Rodak, O., & Szawiel, J. (2015). „Kultura jest Babą”. Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko. Wieś I Rolnictwo, (1.2 (166.2), 157–162. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/560