Sireni, M. (2015). Rural motherhood and childcare. An analysis of Finnish practices and contrasting expectations (Macierzyństwo i opieka nad dziećmi na terenach wiejskich w Finlandii. Analiza praktyki i oczekiwań społecznych). Wieś I Rolnictwo, (1.2 (166.2), 143–156. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/559