Matysiak, I. (2015). Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć. Wieś I Rolnictwo, (1.2 (166.2), 127–141. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/558