Biejat, M., & Wójcikowska, K. (2015). O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (1.2 (166.2), 97–109. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/556