Zajda, K. (2015). Partycypacja polityczna kobiet wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (1.2 (166.2), 81–95. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/555