Gajewska, M., & Michalska, S. (2015). Poród i macierzyństwo na wsi — zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (1.2 (166.2), 35–50. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/552