Łaciak, B. (2015). Serialowy obraz kobiet wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (1.2 (166.2), 23–34. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/551