Michalska, S. (2015). Rolnictwo rodzinne a świat w przyszłości. Wieś I Rolnictwo, (1.1 (166.1), 187–195. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/547