Kamiński, R. (2015). Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin. Wieś I Rolnictwo, (1.1 (166.1), 167–186. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/546