Nowak, P., & Gorlach, K. (2015). Rolnicy i spółdzielczość w Polsce: stary czy nowy ruch społeczny?. Wieś I Rolnictwo, (1.1 (166.1), 131–154. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/544