Maurel, M.-C. (2015). From disappearance to recovery: family farming in Central Europe Questioning the path dependency hypothesis (Od zaniku do odrodzenia: rolnictwo rodzinne w Europie Centralnej Kwestionując hipotezę zależności od ścieżki rozwoju). Wieś I Rolnictwo, (1.1 (166.1), 79–105. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/542