Poczta, W., Szuba-Barańska, E., Beba, P., & Czubak, W. (2015). Strukturalna i ekonomiczna różnorodność a możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych w UE. Wieś I Rolnictwo, (1.1 (166.1), 59–77. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/541