Sourisseau, J.-M., Bonnal, P., Marzin, J., Loscha, B., & Bosc, P.-M. (2015). Znaczenie rolnictwa rodzinnego w procesach rozwoju. Wnioski i rekomendacje. Wieś I Rolnictwo, (1.1 (166.1), 23–44. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/539