Milczarek-Andrzejewska, D., & Malak-Rawlikowska, A. (2014). Relacja z „XIV Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych”, Lublana, 26–29 sierpnia 2014 roku. Wieś I Rolnictwo, (4 (165), 205–209. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/536