Wieruszewska, M. (2014). Recenzja książki "Być regionalistą. inspiracje, autodefinicje, perspektywy". Wieś I Rolnictwo, (4 (165), 197–200. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/534