Adamowicz, M. (2014). Wnioski z konferencji naukowej „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w UE”. Wieś I Rolnictwo, (4 (165), 187–196. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/533