Jasiński, J., Michalska, S., & Śpiewak, R. (2014). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego. Wieś I Rolnictwo, (4 (165), 145–158. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/530