Baer-Nawrocka, A., & Suchoń, A. (2014). Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne. Wieś I Rolnictwo, (4 (165), 115–129. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/528