An Ha, N. (2014). Vietnam labor market in the context of international integration (Wietnamski rynek pracy w kontekście integracji międzynarodowej). Wieś I Rolnictwo, (4 (165), 83–97. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/526