Dzun, W. (2014). Produkcyjne wykorzystanie zasobów ziemi rolnej w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem ich form prawno-organizacyjnych. Wieś I Rolnictwo, (4 (165), 61–81. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/525